Vulnerability Management van Bitcom

Kwetsbaarheden in het netwerk snel traceren en oplossen

Organisaties hebben in hun netwerk vrijwel elke dag met nieuwe kwetsbaarheden te maken. Dit zorgt voor risico’s binnen het netwerk en in de gehele organisatie. Het is complex en tijdrovend de complete omgeving, inclusief elk apparaat, zelfstandig continu te monitoren. De Network Vulnerability Scanner van Bitcom doet dat voor jouw organisatie, brengt kwetsbaarheden in kaart en verhelpt ze.

Onze Network Vulnerability Scanner is een kant-en-klare oplossing voor het vinden en verhelpen van kwetsbaarheden. Op die manier kunnen wij cyberbedreigingen van jouw cloudomgeving identificeren en beveiligingsrisico’s rapporteren. Bovendien voldoe je aan de geldende richtlijnen, zoals de ISO 27001 en BIO. Bijkomend voordeel is dat de scanner ook schaduw-IT in kaart brengt. Dit biedt ons een compleet beeld van potentiële kwetsbaarheden en risico’s via een centraal Cloud Dashboard. Bovendien kunnen kritieke beveiligingslekken snel gedicht worden voordat cybercriminelen er misbruik van maken.

Waakzaamheid en weerbaarheid

Kwetsbaarheden ontstaan binnen en buiten het netwerk. Systemen en applicaties die intern of via partners met het bedrijfsnetwerk verbonden zijn, vormen potentiële risico’s. Zeker omdat cybercriminelen elke kans om binnen te dringen benutten. Om dat te voorkomen, is extra waakzaamheid en maximale compliance vereist. In de praktijk blijft de weerbaarheid tegen cybercriminaliteit een uitdaging.

Het is voor organisaties lastig en complex om alle aspecten van informatiebeveiliging volledig te overzien en te beheersen. Dit vereist een juiste inschatting van risico’s, het neutraliseren van bedreigingen en het waarborgen van compliance. Wij kunnen je daarmee ondersteunen met effectief Vulnerability Management.

De voordelen van Vulnerability Management:

Optimaal overzicht

Optimaal overzicht

Alle kwetsbaarheden van uw omgeving in kaart

Optimaal overzicht - Onze Network Vulnerability scanner brengt alle systemen, hardware en applicaties van jullie IT-omgeving volledig in kaart in een Cloud Dashboard.
Gestroomlijnd beheer

Gestroomlijnd beheer

Bewaking op kwetsbaarheden en efficiënte oplossingen

De efficiënte beheer-workflow waarborgt dat risico’s niet over het hoofd worden gezien. Naast traceren met frequente scans, volgt een response op maat.
Risicorapportage

Risicorapportage

Periodieke rapportages met al jullie kwetsbaarheden en oplossingen

Desgewenst kunnen we periodiek een complete rapportage met actuele en historische data over de bedrijfsbrede beveiligingssituatie opstellen.
Managed service

Ook als Managed Service

24/7 wereldwijd beschermd tegen de nieuwste cyberdreigingen

Wij bieden Vulnerability Management met meer dan alleen software. Onze complete Managed Service combineert hoogwaardige technologie met kennis en inzichten van Security Experts.
Kostenbesparingen

Kostenbesparingen

Voorkomen is beter dan genezen

Vulnerability Management vermindert de beveiligings- en beheerkosten omdat je dit uitbesteedt. Verder zijn preventieve maatregelen minder kostbaar dan herstel van incidenten. Op die manier wordt de security van jouw netwerk verder geoptimaliseerd.

Meer informatie?

Wij gaan graag met je in gesprek om te bepalen hoe onze Network Vulnerability Scanner jouw beveiliging kan aanscherpen. Neem contact met ons op via sales@bitcom.nl of 078-673 51 11.